SİNOPALE 7

here and where”

“burada ve nerede”

Bir Konum Politikası

Kavramsal  çerçeve Aslı Serbest, Mona Mahall

Sinop Bienali, yerleştirilmiş uygulamalara ve işbirliğine dayalı süreçlere dayanmaktadır. Anadolu’nun Karadeniz Bölgesi’ndeki çeşitli yöreleri keşfetmek için Türkiye’nin en kuzeydeki sahil kenti olan Sinop’un merkezinde bulunan “Hal” pazar yerinde başlangıç ​​noktamızı buluyoruz. Kolektif rotalara ilerleyerek, çeşitli geçmişleri, deneyimleri ve sanatsal araştırmaları yerel jeopolitik ve sosyo-politik gerçekliklerde, Karadeniz’in arşivsel nitelikteki ve kolonileştirilmiş yeryüzü biçimlerinde ve su kütlesinde olmak üzere, yerinde derlemeyi amaçlıyoruz. Tüm bu unsurlar ulus devletlerin de üzerindedir ve geçmiş ile gelecekten parçalar içerirler; Soğuk Savaş zamanlarından bir Rus casus balinasının hatırasının yanı sıra tonlarca plastikle birlikte karanlık denizin derinliklerinde tamamen bozulmamış antik gemiler birliktedirler. Hepsi de, belirli ilişkilerin ve törelerin, siyasi direniş ve tarihi ısrara ilişkin eylemlerin, kasıtlı olsun ya da olmasın buradan ayrılanlardan ve gelenlerin hareketlerinin yer aldığı alanlardır.

Orada burada (here and there) deyimini değiştirerek elde edilen, “burada ve nerede” (here and where) başlığı, algımızın sınırındaki bir yeri ifade eder ve baskın anlatılarımızdan hariç tutulmuştur. Ancak, jeo-politik ve jeo-kültürel gerçekliklerin maddi, dilbilimsel ve mitolojik değişimin tarihi ile birlikte yaşandığı bir yer ise yaşanmış bir şimdiyi oluşturmaktadır. Bu durum bir konum politikası anlamına gelir. Feminist şair Adrienne Rich (1929–2012) tarafından tanımlanan konum politikası, düşünme ve konuşmayı yerleştirilmiş bir deneyim, bir özellik, bir coğrafya, bir beden ile yeniden bir araya getirmeyi amaçlar. Bununla birlikte, konum politikası, yerel mekânı temel bilginin alanı olarak kabul etmez; bunun yerine, yeri, köklerden ziyade rotalarla, deneyimli bağlantıların ve kavşakların yeri olarak anlamaktadır. Bu noktada yerel, sınırlı bir yerle değil, tarihsel temasla, ilişkilerde ve çevirilerde, varlıkların ve nesnelerin hareketini sağlayan ve disipline eden rotalarda, siyasetin bulunduğu yerde başlar.

Karadeniz’de takip etmeyi hayal ettiğimiz yollar Karadeniz’e doğru aşağıya akan Tuna boyunca, Diyojen’in memleketi Sinop’tan Atina’ya doğru yaptığı efsanevi yolculuk rotası, kıyı boyunca yer alan altı komşuyu bağlayan çevre yolu, petrol, çöp, verilerin akışı, İstanbul Boğazı’ndan gelen sürüler ve feromonlar olacak ve bu rotalardan bazılarını takip etmek, konumu bir nesne ve bir varlık arasındaki ilişkiyi diğer şeyler ile olan ilişki olarak anlamamıza yardımcı olabilecektir.

Bu rotaları izlemekteki amacımız, sanat eserlerini sergilemek yerine aktif buluşmalar başlatmak, pasif izleme eylemi yerine, mekânın sakinleri, konuklar ve bölge arasında kolektif uygulamalar oluşturmak, ardımızda nesneler bırakmak yerine yeni öznellikler yaratmaktır. Karşılıklı konuşma, çeviri ve doğaçlama süreçleri aracılığıyla, misafirlerle, yerel çevre ve yerel çevre sakinleriyle (hayvanlar, insanlar, bitkiler) alternatif bilgi biçimlerini tanıma ve toplu olarak üretmede, olası başkaya ve nesnelerle varlıklarla iletişime geçişteki özgürleştirilmiş yolların açıklanmış yöntemleriyle ilgili sorular soruyoruz.

Bu bilgi biçimlerini Karadeniz Kıyısı’ndan İstanbul, Berlin, Viyana ve Stockholm’e taşımak için açık ve göçebe bir arşiv üreteceğiz. Bu arşivde, yerleştirilmiş uygulamalar ve işbirliğine yönelik gerçekleştirilen süreçler sergiler, gösterimler, yuvarlak masa masaları vb şeklinde paylaşılacak.

Bienal

Avrupa Kültür Derneği, Sinop Bienali’nin organizatörü olarak gerçekleştirdiği uzun vadeli mikro-politik ve özgürleştirici çabalarına dayanarak, uluslararası küratörlerle işbirliği içinde, bienal, bienal etkinliklerinin tematik ve söylemsel yönüne bağlamsal ve kolektif bir yaklaşım getiriyor. Bienal yerel hareketler, sivil toplum girişimleri ve sivil toplum politikaları yoluyla çeşitli katılım biçimleri araştırmalarını teşvik etmekte.

Sinop Bienali, farklı formatlardaki pek çok sayıda etkinlikten oluşuyor. Hiyerarşik yapılar olmadan düzenlene atölyeler, saha gezileri ve geçici performans etkinlikleri tüm Sinop kent merkezine ve bölgeye yayılıyor. Ek olarak gerçekleştirilen açık hava film gösterimleri, Sinop Yaz Akademisi ve Sinopale Kids’in eğitim programları yerel halkı ve misafirleri daha fazla etkileşim ve değişim için davet ediyor.

Sinopale 7 için

http://sinopbiennial.org/