PROGRAM

Black Sea Resonance by Ulrike Mohr

Etkinlik Takvimi:

1) SİNOPALE BAŞLANGIÇ

1 Ağustos 2017: Sinop Belediyesi Eski Hal Binasi (Sinop Hal Buluşma Merkezi)

Sinopale ile ilgli olarak planlama ve etkinlikte görev alacak gönüllülerle buluşma.

Etkinliklerde görev almak isteyen gönüllülerle buluşularak iş bölümü yapılır ve atölye çalışmaları için alt yapı oluşturulur.

12-18 Ağustos 2017:

Sanatçıların Sinop’lu kadınlarla, çocuklarla yetişkinlerle farklı mekanlarda yapacağı atölyeler başlayacaktır.

Bu atölyelere ortalama 6-10 kişi katılacaktır.

  1. Pervane Medresesi El Sanatları Çarşısı- Kadınlarla dokuma atölyesi ve obje üretimi atölyesi
  2. Sinop Hal Buluşma Merkezi Medya Bölümü: Çocuklarla çizgi film atölyesi
  3. Sinop Osmaniye Köyü Tosunbeyi Mahallesinde: Yetişkinlerle kömür üretme atölyesi
  4. Sinop Eski Cam Fabrikasında: Eski cam objelerle sanatsal üretim atölyesi

yapılacaktır.

2) SİNOPALE SERGİ

19 Ağustos -17 Eylül 2017, Sinopale Sergi:

Yer: Sinop Belediyesi Eski Buzhane Binası

Saat: 18.30

Bu sergi açılışında ortalama 400-500 davetli (yurtiçi-dışından) olabilecektir.

3 küratör,  32 sanatçının Sinop’ta ürettikleri ve sergiye seçilen yapıtlar bu sergide izleyenlere sunulacaktır. Farklı materyallerle oluşturulmuş olan yapıtlar Sinopluların katılımıyla Sinop hikayelerinden de yola çıkılarak oluşturulmaktadır.

Davetli Küratörler

Prof. Nike Baetzner (Küratör-Burg Giebichenstein Sanat Akademisi-Halle), Almanya

Jonatan Habib Enqvist (Küratör, İsveç), Prof. T. Melih Görgün (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi)

Kentlilik bilincinin geliştirilmesi Sinopale için önemlidir. Sinopale 6 programında bir çok ülkeden sanatçının, sanat gruplarının, tasarımcıların, kültür insanlarının yer aldığı sergilerin yanı sıra çocuk atölyeleri, film gösterileri, zanaatkarla çalışmalar, kentsel uygulama ve kuramsal atölyeler, belgesel sergiler, forum yer almaktadır. Bu yıl “Aktarım / Transposition” başlıklı ana sergimiz Sinop Eski Buzhanesi’nde ve Mimarlar Odası Binası, Sinop Hal Buluşma Merkezi, Dr. Rıza Nur Kütüphanesi” gibi mekanlarda yer alması için hazırlıklar yapılmıştır

3) SİNOPALE FORUM

20 Ağustos 2017, “Sinopale Forum”:

Yer: Sinop Hal Buluşma Merkezi

Saat:  13.00-18.00

Türkçe-İngilizce Simültane tercüme olacaktır.

Kentimizin uluslararası görünürlüğüne de dikkat çekerek, değerlerimizi hatırlama, gelecek kuşaklara aktarma, yeni hikayeler yaratma, kentsel mirasımızı yeniden hatırlama ve üzerinde düşünme gibi bir çok farklı durumun ele alındığı Sinopale Forum (http://forum.sinopale.org/) daha önceki yıllarda yaptığımız forumlarda olduğu gibi kentimizdeki potansiyellerle değerlerini ortaya çıkartmak ve paylaşma yönündeki vizyonumuz bağlamındaki bir içerikle gerçekleştirilecektir. Halen görüşmeleri devam eden bu Forum’da KUZKA’nın kentsel kalkınmada turizm odaklı düşünme vizyonuna uygun bir içerik geliştirilmektedir.

Sinop’tan yetişen gençlerimizin büyük ilgi gösterdiği ve hatta kendileri için bir referans alanı olan Sinopale, aynı zamanda onların potansiyellerini daha da üst düzeye çıkartmaya yönelik atölyeleri de  hayata geçirmektedir.

4) SİNOPALE ATÖLYE

KENT VE KENTLİLİK ATÖLYELERİ

Etkinliğin en önemli parçalarındandır. 2006 yılından beri devam eden atölyelerde Sinop’a ait kültür mirasının ele alınması ve genç kuşaklarla paylaşılması fikrinden yola çıkılır. Örneğin daha önceki yıllarda yapılan “Sinop’un Nefesi” Cam Üfleme Atölyesi 2 yıl boyunca farklı ilçeler ve şehirlerdeki Sinopluları bir araya getirmişti ve Sinop’ta geçmiş yıllarda önem arzeden Cam endüstrisine dikkat çekmek üzere yapılmıştı. Bu yıl atölyelerimize ÇEKÜL ve UNESCO Türkiye Milli Komitesi’nin desteği olacaktır. Bu konudaki görüşmeler Sinopale ekibi ile ilgili kurumlar arasında devam etmektedir.

13-18 Ağustos “Mutfak Atölyesi:

Yer: Sinop Hal Buluşma Merkezi

Saat: 12.00- 14.00- 18.00-21.00

Bu atölyelere ortalama 6-10 kişi katılacaktır.

Ekonomi, Kültür, Sanat Yemekte buluşuyor. Mahir Namur yönetimindeki bu atölyede Sinop’un yemek kültürüne katkı üretmeye ve var olanları tekrar hatırlamaya yönelik bir çalışma gerçekleştirilecektir. Sinop’taki mutfak kültürünü tanımak ve yeni tarifler ortaya koymak üzere planlanan bu çalışma çocuk, genç ve yetişkinlere yöneliktir. Sanatçılar ve tasarımcılar da bu atölyelere destek vereceklerdir.

15- 17 Ağustos, Sinop Hal Buluşma Merkezi

Saat: 10.30-13.00, Seramik Atölyesi

21-24 Ağustos, Sinop Hal Buluşma Merkezi

Saat: 10.30-12.00, Seramik Atölyesi

Bu atölyelere ortalama 6-10 kişi katılacaktır.

“Seramik Atölyesi”: Atölye yöneticisi Çağla Sönmez Çakır, Sinop’tan yetişmiştir. Bu atölyenin amacı Sinop’un verimli ve kendine has toprağını kullanarak seramik ürünler geliştirmek, ürün geliştirme bilgisini aktarmak ve katılımcıların el becerilerini

geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

25-26  Ağustos, “Deneysel Dokuma Atölyesi”:

Yer: Sinop Hal Buluşma Merkezi

Saat: 11.00-16.00

Bu atölyelere ortalama 6-10 kişi katılacaktır.

Prof. Günay Atalayer (Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi) ve Ebru Dikmen Varol, Gül Gündüz ve Hale Çelik Hekim Sinop’ta halen devam eden Balatlar Kazısı kapsamında gün ışığına çıkartılan tekstil dokuma konusunda ekibi ile araştırmalar yapmaktadır. Bu bilgiden yolan çıkılarak Sinop’ta halen çok kısıtlı olarak devam eden tekstil dokuma ile ilişkiler kurarak yapacağı tekstil dokuma atölyesinde gençlere ve kadınlara kültür mirasımız olan “dokuma”nın farklı yöntemlerini paylaşacaktır.

25-30 Ağustos 2017: “Arı Aşkına Atölyesi”:

Yer: Sinop Hal Buluşma Merkezi

Saat: 10.00-23.00

Bu atölyelere ortalama 15-20 çocuk katılacaktır.

Atölye yöneticileri, sanatçılar Nil İlkbaşaran-Maria Sezer-Güngör Erdem. Bu atölye Sinop Arıcılar Derneği ile işbirliği içinde gerçekleştirilecektir. . Sanatçılardan Güngör Erdem Sinop’ta yetişmiş olup, Nil İlkbaşaran’ın aile kökleri de Sinop’la bağlantılıdır. Maria Sezer(sanatçı) son yıllarda arı konusunda yapığı radyo programları ile tanınmaktadır. Bu atölye 10-14 yaş arası katılımcılara arı ve arıcılık bilgisini aşılamak üzere düşünülmektedir. Aynı zamanda amaç onların kendi yaşam alanlarının devamlılığı üzerinde düşündürmektir. Bu atölye kapsamında yapılacak olan konuşmalar Prof. Muhsin Diyaroğlu gibi önemli uzmanlar davet edilmiştir. Bu etkinliğin sonuçları Ekim ayında Istanbul’da yapılacak olan ApiMondia 45. Dünya Arıcılık Kongresinde sergilenecektir.

07-08 Eylül 2017 “Evvel Zaman İçinde, Sinop Masal İçinde

7 Eylül Sinop Hal Buluşma Merkezi

8 Eylül’deki masal anlatısı için yer bilgisi ayrıca bildirilecektir.

Saat: 10.00-17.00

Bu atölyelere ortalama 12-16 kişi katılacaktır.

“Evvel Zaman İçinde Sinop Masal İçinde” Masal Anlatma Atölyesi (Bütün Çocuklar Bizim Derneği ile işbirliği içinde). Atölye hocası Nazlı Azazi son yıllarda unuttuğumuz bu durumu yeniden hatırlamamızı sağlayacaktır. Büyükannelerle masal anlatma etkinliği, unuttuğumuz kültürel değerleri hatırlamaya yönelik bir çalışma olarak hayata geçirilecektir.

07- 09 Eylül 2017 “ Ses Atölyesi- Sinop Orman Orkestrası”

07-08 Eylül atölye çalışması

Yer: Sinop Bilim Sanat Merkezi Bahçesi

09 Eylül, Saat: 18:00 Atölye sürecinin filmi ve beden perkisyonu gösterisi

Yer: Sinop Hal Buluşma Merkezi

Emre Okçuer’in (sanatçı) Sinop Orman Orkestrası adlı ses atölye projesinin ön çalışması 07-08 Eylül tarihlerinde Sinop Bilim Merkezinde bulunan ormanlık alanda gerçekleşecektir. Enis Gümüş (İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi) tarafından Sinop yöresine ait bir çocuk şarkısı yine aynı bölgeye ait ezgiler kullanılarak yeniden düzenlenmektedir. Tuba Sönmez ( Sinop Bilim Sanat Merkezi) tarafından seçilen ve yeni ritimler öğretilecek çocuklar bu tarihlerde vurmalı çalgı olarak ağaçları kullanırken, Mogees ile ağaçlardaki titreşimler kaydedilecek ve sonrasında enstrümana dönüştürülecektir. İki gün sürecek çalışma video olarak kaydedilecek ve müziğiyle birlikte kurgulanarak, çocukların aynı ritimleri kullanarak yapacakları beden perkisyon gösterisi ile birlikte 09 Eylül’de izleyenlere sunulalacaktır.

Bu çalışmada, ağaçlarla etkileşimli çocukların oluşturdukları titreşimler ile tamamen Sinop’a ait, buranın enerjisini yansıtan yeni bir müzik eseri ortaya  çıkartmak ve çevre bilincinin gelişmesine de katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

7-8 Eylül Çocuklarla Sanat Terapi Atölyesi

Yer: Sinop Hal Buluşma Merkezi

Saat: 13.30 – 15.30

Bu atölyeye ortalama 10-15 çocuk katılacaktır.

Sanat Terapisi her yaştan bireylerin rahatlıkla katılabileceği sanatsal faaliyetlerden iyileştirme maksatlı yararlanmaktır. Yani kişilerin duygularını sanat yolu ile dışa vurmasıdır. Başka bir deyişle sanat bir araç olarak kullanılır. Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç. Tuba Kınay Gör de resim aracılığıyla katılanların söylemeye korktuğu, çekindiği ve bastırdığı duygularını, iç dünyalarını resim, çizim, boyama, heykel gibi sanat dalları ile duygularının dışa vurulmasında yol gösterici olmayı planlamaktadır. Çalışmalar üzerine sözel iletişim yoktur, çocuk içinden geldiği gibi, spontane şekilde resim çizebilir, heykele şekil verebilir.  çalışmaların estetik değeri ile ilgilenilmez asıl önemli olan resmin içeriği, üretim aşaması yani nasıl yapıldığı ve ne söylediğidir.

13-15 Eylül Çocuklarla Orff Çalgı Atölyesi

Orff Yaklaşımına Dayalı Uygulamalarla Yerel-Kültürel Değerler/Öğeler ve Çocuklar

Yer: Sinop, Hal Buluşma Merkezi

Saat:13.00-14.00

Uygulamanın (5-6 kişiden oluşan) 8-11 yaş öğrenci grubu ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Yrd. Doç. Dr Esra Yücesan’ın önderliğinde gerçekleştirilecek atölye, iki gün birer saat sürmesi planlanan etkinliklerden oluşacaktır. Etkinlikler kapsamında Orff Yaklaşımına dayalı uygulamalara yer verilecek, Sinop için yerel değere sahip balıkçılık mesleği ve aynı şekilde yöresel olarak şehirle anılan mantı yemeği uygulamaların teması olarak ele alınacaktır. Yaklaşıma dayalı uygulamalar bu temalar etrafında şekillendirilecektir. Müzikal kazanımlar etkinlik planları içinde açıklanacaktır.

5) SİNOPALE FİLM FESTİVALİ

25-31 Ağustos, Sinopale Film Festivali

Yer: Sinop Hal Buluşma Merkezi

Saat: 21.00-23.00

Bu sinemalara ortalama 50-60 kişi katılabilmektedir.

Yusuf Emre Yalçın tarafından koordine edilen uluslararası bir programdır. Sinop’un yetiştirdiği genç yönetmenlerimizden Emre Yalçın, Sinopale Sözlü Tarih ve Belgesel Film Atölyelerinde edindiği deneyim sonucunda ilk uzun metrajlı belgesel filmi olan “Tarzan Kemal: Bir Kentli Hikayesi” ile uluslararası alanda tanınır olmuştur. Yalçın’ın direktörlüğünü yaptığı ve Sinoplu film ilgilerinin de katkılarıni sunduğu 2. Sinopale Film Festivali uluslararası kültür sanat kurumlarının arşivlerinden seçilen filmlerden oluşturulmaktadır. Türkiye, Cezayir, Kosova, Alman, Filistin, Avusturya, Fransız filmlerinden oluşturulan bir seçki festivalde yer verilecektir.