SERGİLER

“Kümeler ve Kristaller: Sıfır Noktasında Gözlem”

19 Temmuz-31 Ağustos 2014

“İdeal Laboratuvar: Köy Enstitüleri”

20 Temmuz-31 Ağustos 2014

Bu enstitüler, 1938 yılında çıkartılmış bir yasa ile 17 Nisan 1940 tarihinde yaşama geçirilmiş ve bu proje bizzat, zamanın Milli Eğitim Bakanı (Maarif Bakanı) Hasan Ali Yücel tarafından yönetilmişti. İsmail Hakkı Tonguç’un olağanüstü çabalarıyla gelişen projeye göre, Anadolu’nun pek çok yerinde kurulan okullar, genel bir eğitimin yanı sıra bölgesel koşulların olanaklarına ve gereksinimlerine göre de uygulamalı bir eğitim verecekti. Köylü oranının %80 gibi yüksek bir düzeyde olduğu dönemde Köy Enstitülerinin başat görevi, öğretmensiz köylere öğretmen yetiştirmekti; ancak bu okullarda duvarcılıktan arıcılığa, toprak işlemekten sanata ve hemen her tür zanaata kadar her şey öğretilmekteydi. Bu yöntem, her bir okulun bulunduğu bölge çocuklarını eğittiği gibi, pek çok yerden gelen çocukları da bünyesine katıyor ve aynı zamanda da okullar-arası bağlantılar ve geçici öğrenci değişimleri ile yaygınlaşıyordu.

“The Architecture of Red Vienna, 1919-1934”

20 Temmuz-31 Ağustos 2014

Kızıl Viyana,1919-1934 yılları arasında Sosyal Demokratların hüküm sürdüğü tek partili döneme verilen addır.  Sosyal Demokratlar 1945 yılından beri kesintisiz olarak Belediye Başkanlığı koltuğu ile Belediye Meclisi’ndeki çoğunluğunu korumaktadır. Kızıl Viyana’nın en uzun soluklu başarılarından biri ise sosyal konut inşaat programı olmuştur. Belediyenin geliştirdiği bu konut projesi ve projedeki Gemeindebauten konut yaklaşımı I. Dünya Savaşı’ndan beri halka ucuz konut imkanı sunmuştur. Kızıl Viyana döneminin en iyi sosyal konut proje örneği olan ve kentin 19ncu bölgesinde yer alan etkileyici Karl-Marx-Hof sitesi ise daimi sergi alanı olarak kullanıma açılmıştır.

Kultur Forum Austria’nın katkılarıyla