Roza El Hassan

Hediyem

“Hediyem” doğu ve batıya ilişkin imgelemimizi konu alan birçok projemden biri, hediyenin bilinmeyen içeriğine ilişkin hayallerimizi ele alıyor. Hediyeyi verdiğimiz kişiye duyduğumuz sevginin ifadesi olarak görüyor ve fizikötesi, dini hediye kavramını irdeliyor.

Genellikle, kişisel değiş tokuşun bir parçası olan bir nesneyi kamusal alana yerleştirmek, -paketlenmiş bir nesne- aynı zamanda siyasi paranoyayı da ele alıyor.

Hediyeyi sunduğum kent veya topluluk, hediyemin içeriğinin -gerçek içeriğinin ya da sim- gesel bağlantısının- olumlu bir içerik olduğu konusunda bana inanacak mı? Hediyem kabul görecek mi? Yoksa o kamusal alana bırakılmış korku uyandıran şüpheli nesnelerden biri mi sadece? Güzelliğin ve zarafetin beyaz, yarı-saydam nesnesi aracılığıyla, karşılıklı korkuların ve şefkatin o çok karmaşık alanına bir anıt yerleştirmeyi amaçlarım.

“Hediyem” şu anda var olan bu biçimiyle Budapeşte’de yaşayan Bağdatlı film yapımcısı Salam Haddad’ın, kurgusu tarafımdan gerçekleştirilen, benim düşünce ve nesnemi temel alarak çektiği bir fotoğraf yapıtı.