Murat Özelmas

Volta


Merkez avluda olanakları kısıtlı tutsaklık ortamında ortaya çıkmış, sınırlı ve birbirine bağımlı kütlelerin demonstre edilişi kırılgan ahşap tekerlekler ve demir parmaklıklı dingil ile oluşturulmuş, hareket olgusu yaratmak amacıyla (hapishanenin manzarasına gönderme olarak) uzun lastiklerle esneklik ve kısıtlama birarada kullanılmıştır.