Pınar Öğrenci

1973 Van doğumlu olan Pınar Öğrenci, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ nde lisans, aynı üniversitenin Rölöve Restitüsyon Bölümü’nde yüksek lisans eğitimi aldı. ’19. Yüzyıl Özgün Konut Tipleri Bağlamında Sarıca Ailesi Yapıları’ isimli yüksek lisans tezini tamamladıktan sonra, serbest araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Öğrenci’nin çalışmalarının bir bölümü Santral İstanbul’da düzenlenen ’1910-2010 İstanbul’ sergisinde Günkut Akın küratörlüğünde sergilendi.Mimar ‘Constantin P. Pappa’ ve ‘Sarıca Ailesi Yapıları’ hakkındaki makaleleri İstanbul ve Arredemento Mimarlık dergilerinde; Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’nde düzenlenen ‘Osmanlı’da Mahallenin Dönüşümü’ ve ‘Apartmanlaşma’ seminerlerinde sunduğu bildiriler ‘Anatolia Moderna’ adlı kitapta Fransızca olarak yayınlandı. Mimar Constantin P. Pappa hakkındaki araştırması Turgut Saner‘in yayınlanmak üzere olan ‘Son Dönem Osmanlı Mimarlığı’ kitabında yer almak üzere seçildi.

2010 yılında mimarlık ofisi olan MARS‘ı ‘Mimarlık Araştırmaları Sergileri’ düzenlemek üzere bağımsız bir sanat mekanına dönüştüren Öğrenci, Frise-Hamburg, Willa Waldberta-Münih ve Altonale Fest-Hamburg misafir sanatçı programlarına konuk oldu. Sanatçı, fotoğraf, video ve yerleştirme işlerinde mimarlık ve şehir temalarını toplumsal ve ekonomik sistem içerisinde, hem dönüşen hem de dönüştüren kavramlar olarak sorgular, bazen bir dökümancı gibi mekanların izini sürer ve mekan bilgisini kavramsallaştırır..Kristal Şehir, Ütopya Koleksiyonu ve Temel-siz sergilerinin küratörlüğünü yapan Öğrenci, hala MARS’ın direktörü olarak çalışmakta, mimarlık ve görsel kültür konulu araştırma projelerine ve sanatsal üretimlerine devam etmektedir.

http://pinarogrenci.com/