Johanna Reiner ve Johannes Hoffmann

Tamirlik Bir Günlük Müze tarafından  Sinop’a özgü gerçekleştirilen bir atöyle çalışmasıdır.

www.eintagsmuseum.net